چیپس وپنیر وساندویچ

تست ویژه| | Special toast

سینه مرغ مزه دار شده،ژامبون گوشت،پنیر چدار،پنیر پیتزا،سس مخصوص،نان تست،سالاد،سیب زمینی سرخ شده

قیمت
195

تست ژامبون گوشت مخصوص | special beef jamon toast

نان تست، ژامبون گوشت،سس مخصوص،پنیر چدار،سالاد،سیب زمینی سرخ شده

قیمت
185

چیپس و پنیر میکس | Mixed crisps and cheese

ژامبون گوشت،سینه مرغ مزه دار شده،پنیرترکیبی،دورچین،سبزیجات،چیپس

قیمت
250

چیپس و پنیر ژامبون گوشت | Ham crisps and cheese

ژامبون گوشت- چیپس- پنیر ترکیبی- سس مخصوص- دورچین سبزیجات

 

قیمت
240

چیپس و پنیر مرغ | chicken crisps and cheese

سینه مرغ مزه دار شده،چیپس،پنیرترکیبی،سس مخصوص،دورچین سبزیجات

قیمت
230

ساندویچ مرغ | Spicy toast

سینه مرغ گریل شده،نان مخصوص فیروزه،سس قارچ،سیب زمینی سرخ شده،دورچین سبزیجات

قیمت
195

ساندویچ مخصوص فیروزه | Firouzeh special sandwich

ژامبون گوشت،پپرونی،سیب زمینی ژولین،سس قارچ،پنیرچدار،سیب زمینیسرخ شده،دورچین سبزیجات

قیمت
195

ساندویچ استیک گوشت | Fillet steak sandwich

راسته گوساله گریل شده،نان مخصوص فیروزه،سس قارچ،سیب زمینی،دورچین سبزیجات

قیمت
270

ژامبون گوشت- چیپس- پنیر ترکیبی- سس مخصوص- دورچین سبزیجات

چیپس و پنیر مرغ