پیتزا

پیتزا سبزیجات | Four seasons pizza

کدو،قارچ،گوجه گیلاسی،زیتون،فلفل دلمه ای،ذرت،پنیرترکیبی،ارگانو،سس بیس

قیمت
195

پیتزا مرغ با سس بیس | Chicken pizza

سینه مرغ مزه دار شده،سس بیس،پنیرترکیبی،قارچ،فلفل دلمه ای،زیتون سیاه

قیمت
250

پیتزا مارگاریتا | Margherita pizza

سس بیس،ریحان،پنیرترکیبی،گوجه گیلاسی

قیمت
170

پیتزا پپرونی | Pepperoni pizza

پپرونی،پنیرترکیبی،سس بیس،قارچ،زیتون،فلفل دلمه ای،ارگانو

قیمت
225

پیتزا چهارفصل | Four seasons pizza

راسته گوساله مزه دار شده،سینه مرغ مزه دار شده،پپرونی،گوجه گیلاسی،پنیرترکیبی،قارچ،فلفل دلمه ای،زیتون،ارگانو،سس بیس

قیمت
275

پیتزا کاپریچیوسا | Capricciosa pizza

ژامبون،پپرونی،سوسیس،پنیرترکیبی،سس بیس،قارچ،زیتون،فلفل دلمه ای

قیمت
235

پیتزا مرغ با سس پستو | Chicken pesto pizza

سینه مرغ مزه دارشده،پنیرترکیبی،سس پستو،قارچ،زیتون،فلفل دلمه ای،ارگانو

قیمت
280

پیتزا استیک گوشت | Steak pizza

راسته گوساله مزه دارشده،پنیرترکیبی،سس بیس،سس سیر،قارچ،زیتون،فلفل دلمه ای،ارگانو

قیمت
295