پیتزا تک نفره

پیتزا استیک | Steak pizza

راسته گوساله مزه دارشده،سس بیس،پنیرترکیبی،قارچ،فلفل دلمه ای،زیتون سیاه

قیمت
195

پیتزا رست بیف | Beef pizza

راسته گوساله رست شده،سس بیس،پنیرترکیبی،قارچ،فلفل دلمه ای،زیتون سیاه

قیمت
210

پیتزا مارگاریتا | Margherita pizza

سس بیس،ریحان،پنیرترکیبی،گوجه گیلاسی

قیمت
125

پیتزا مرغ با سس پستو | Chicken pesto pizza

سینه مرغ مزه دارشده،پنیرترکیبی،سس پستو،قارچ،زیتون سیاه،فلفل دلمه ای،

قیمت
185

پیتزا مرغ با سس بیس | Chicken pizza

سینه مرغ مزه دار شده،سس بیس،پنیرترکیبی،قارچ،فلفل دلمه ای،زیتون سیاه

قیمت
165

پیتزا پپرونی | Pepperoni pizza

پپرونی،پنیرترکیبی،سس بیس،قارچ،زیتون سیاه،فلفل دلمه ای،

قیمت
155

پیتزا کاپریچیوسا | Capricciosa pizza

ژامبون گوشت،پپرونی،سوسیس،پنیرترکیبی،سس بیس،قارچ،زیتون سیاه،فلفل دلمه ای

قیمت
160

پیتزا سبزیجات | Vegetable Pizza

کدو،قارچ،گوجه گیلاسی،زیتون سیاه،اسفناج،فلفل دلمه ای،ذرت،پنیرترکیبی،ارگانو،سس بیس

قیمت
135

پیتزا چهارفصل | Four seasons pizza

راسته گوساله مزه دار شده،سینه مرغ مزه دار شده،پپرونی،گوجه گیلاسی،پنیرترکیبی،قارچ،فلفل دلمه ای،زیتون،سس بیس

قیمت
185