وافل وکیک

دبل چاکلت | Double chocolate

قیمت
90 

براونی | Brownie

قیمت
85

دارچین گردو | Cinnamon walnut

قیمت
85

کیک روز | Daily cakes

قیمت
75

چیز کیک | Chease cake

قیمت
95

وافل | Waffle

مواد تشکیل دهنده:
شکلات فندقی/نوتلا ، بستنی، میوه

قیمت
165/185