میلک شیک

شیک تروپیکال | Tropical

موز- آناناس- انبه- شاتوت

قیمت
135

شیک انبه | Mango

میوه طبیعی،بستنی

قیمت
105 

شیک موز | Banana

میوه طبیعی،بستنی

قیمت
105 

شیک توت فرنگی | Strawberry

میوه طبیعی،بستنی

قیمت
105 

شیک وانیلی | vanilla

قیمت
85

شیک بادام زمینی | Peanut

قیمت
110

شیک شکلات | Chocolate

قیمت
85

شیک شکلات فندقی | Hazelnut chocolat

قیمت
110

شیک نسکافه | Nescafe

قیمت
110

شیک اسپرسو | Espresso

قیمت
120

شیک نوتلا | Nutella

قیمت
125