قهوه های سرد

آیس چاکلت | Iced chocolate

قیمت
80

آفوگاتو | Affogato

قیمت
85

آیس موکا | Iced mocha

قیمت
85

آیس کارامل | Iced caramel

قیمت
85

آیس لاته | Iced latte

قیمت
70

فراپه | Ferrape

قیمت
115