بستنی و دسر

کوپ ویژه شکلاتی | Chocolate ice cream

بستنی،دورچین میوه فصل

قیمت
150

کوپ ویژه میوه ای | Fruit ice cream

بستنی،دورچین میوه فصل

قیمت
150 

بستنی ترش | Sour ice cream

قیمت
150